L’Ardenne
CC BY-SA 4.0 mini-ardenne
mini-ardenne
menu
verbinding
mijn mand

Al mijn wandelingen bekijken

Mijn wandeling toevoegen

Mijn favorieten beheren
Mijn profiel zien

Mijn profiel beheren
×
Inloggen


×
Nog niet geschreven ?

Vergeten pass ?
Inschrijfformulier
7 x 1 =

Er wordt een e-mail naar dit adres gestuurd.
Het bevat een link waarop u kunt klikken om uw registratie te activeren.


×
Wachtwoord opnieuw instellen
Er wordt automatisch een e-mail gestuurd naar het adres waarmee u zich heeft geregistreerd.

Door op de link te klikken die erin staat, kunt u vervolgens een nieuw wachtwoord genereren.


×
BE 0 677 575 286

Ville-du-Bois 86B
6690 Vielsalm

+32 (0)491 59 46 34

info@mini-ardenne.be
Algemene voorwaarden

Algemeen

1.1 De volgende algemene verkoopvoorwaarden regelen de contractuele relatie tussen elke gebruiker van de Mini-Ardenne-site (klant) en het bedrijf dat deze site beheert:

Mini-Planet SPRL
ondernemingsnummer BE 0 677 575 286
Ville-du-Bois 86B
6690 Vielsalm

1.2 Het feit dat de klant een bestelling op deze site valideert, impliceert de volledige en volledige aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden, waarvan de klant uitdrukkelijk erkent kennis te hebben genomen voorafgaand aan het sluiten van een bestelling.

1.3 Mini-Ardenne behoudt zich het recht voor om haar algemene verkoopsvoorwaarden te wijzigen door eenvoudige online wijziging, in de verwachting dat dergelijke wijzigingen niet van toepassing zullen zijn op bestellingen die vóór deze wijziging werden geplaatst. Het is daarom wenselijk dat deze algemene verkoopvoorwaarden vóór elke nieuwe bestelling opnieuw worden gelezen. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn de enige die van toepassing zijn en vervangen alle andere voorwaarden, behalve voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking.


Object

Deze algemene verkoopvoorwaarden hebben tot doel de verkoopvoorwaarden te definiëren die van toepassing zijn op de online publicatiesite van Mini-Ardenne. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van wandelkaarten.

Territorium

Mini-Ardenne biedt momenteel online kaartverkoop aan in België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk.


Prijs

4.1 De prijzen van de producten zijn aangegeven inclusief alle belastingen (BTW + eventuele andere belastingen). De prijs wordt verhoogd met bezorgkosten.

4.2 Mini-Ardenne behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk moment te wijzigen, maar de producten worden gefactureerd op basis van de prijzen die van kracht zijn op het moment van validatie van uw bestelling.


Betaling

5.1 Betalen voor online geplaatste bestellingen kan op verschillende manieren:
Met creditcard Visa, Mastercard, Maestro
Door e-bancontact
Door overschrijving naar de rekening van Mini-Planet SPRL

5.2 Alle betalingen zijn veilig en beantwoorden aan de veiligheidscriteria opgelegd door mini-ardenne. Het is MOLLIE die de veiligheid van betalingen garandeert.


Orde en eigendomsoverdracht
6.1 Alle bestellingen zijn niet definitief bevestigd en binden Mini-Planet SPRL niet totdat de betaling is ontvangen. Na ontvangst van de betaling wordt een e-mail met de orderbevestiging verzonden.

6.2 De kaarten blijven eigendom van Mini-Planet SPRL tot de volledige betaling van de prijs.


Levering

7.1 De bestelling wordt afgeleverd op het adres dat de klant bij de bestelling heeft opgegeven.

7.2 Voor elk product dat op voorraad is, vindt levering plaats binnen 5 werkdagen.
De op de Site vermelde besteltermijnen zijn indicatief en binden Mini-Planet SPRL niet bindend.

7.3 bpost levert het/de bestelde artikel(en) op het door de klant opgegeven leveringsadres.

7.4 Mini-Planet SPRL wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van buitensporige leveringstermijnen evenals in geval van verlies van pakketten veroorzaakt door een derde partij of door de klant of door een onvoorziene en onoverkomelijke oorzaak die een geval van overmacht vormt.


Beschikbaarheid

De weergegeven beschikbaarheid is indicatief en vormt op geen enkele manier een contractuele verbintenis.


Herroepingsrecht
< br> 9.1 De consument heeft het recht aan mini-ardenne mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder boete en zonder opgave van redenen, binnen 3 kalenderdagen vanaf de dag van ontvangst van het artikel.

9.2 Om dit herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant de verkoper op de hoogte brengen via een duidelijke verklaring waarin duidelijk de wens tot herroeping wordt vermeld (bij voorkeur per e-mail of schriftelijk op het adres van Mini-Planet SPRL).< br>< br> 9.3 De klant heeft 3 kalenderdagen om het pakket terug te sturen. Deze periode begint te lopen vanaf het moment dat Mini-Planet SPRL op de hoogte is gesteld van haar voornemen om zich terug te trekken. De verzendkosten voor de retourzending blijven de verantwoordelijkheid van de klant.
Retourzendingen worden gemaakt in hun originele staat.

9.4 VANAF EEN BESTELLING VAN 5 KAARTEN, waarbij het pakket aangetekend wordt verzonden, wordt automatisch een vast tarief van € 15 aan kosten in mindering gebracht op de terugbetaling, NAAST de basisverzendkosten.

9.5 Mini-Planet SPRL verbindt zich ertoe om in geval van herroeping de bestelling volledig terug te betalen binnen 14 dagen vanaf de dag waarop de klant hem op de hoogte heeft gesteld van zijn wens om het contract te herroepen.
De methode van terugbetaling kan via PayPal of via bankoverschrijving zijn.
Deze terugbetaling kan echter worden uitgesteld tot ontvangst van het pakket.


Klantenservice

10.1 Voor vragen of klachten kunt u contact opnemen met:

Mini-Planet SPRL
Ville-du-Bois 86B
6690 Vielsalm
0491 59 46 34
info@mini-ardenne.be

10.2 In geval van retourzending van pakketten, moet de klant zijn contactgegevens, de bestelreferenties en de reden van retournering (uitoefening van het herroepingsrecht, defect product of orderfout) vermelden.


Intellectuele eigendom

11.1 De kaarten en publicaties aangeboden door Mini-Planet SPRL zijn enkel bedoeld voor strikt persoonlijk, privé en gratis gebruik.

11.2 Alle inhoud van de site is het exclusieve eigendom van Mini-Planet SPRL. De informatie, logo's, tekeningen, foto's, slogans en in het algemeen de teksten zijn zowel auteursrechtelijk als intellectueel eigendom beschermd en voor de hele wereld.


Privacy
12.1 De klant garandeert correcte en volledige persoonsgegevens te verstrekken bij het bestellen op de Mini-Ardenne-site of bij het inschrijven voor andere diensten die door de site worden aangeboden.

12.2 In overeenstemming met de voorschriften inzake gegevensbescherming en de algemene verkoopvoorwaarden, zullen de verstrekte persoonlijke informatie door Mini-Planet SPRL alleen worden gebruikt voor de goede uitvoering van het contract (aanleggen van een klantendatabase, verzenden van e-mails, beheren van online betalingen, leveringen, omruilingen en terugbetalingen).

Deze gegevens worden niet verkocht of gebruikt voor marketingdoeleinden.
Deze gegevens worden bewaard zolang als nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst.


Toepasselijke wetgeving

13.1 De niet-naleving door de klant, ongeacht zijn locatie, van een van de clausules van deze algemene verkoopvoorwaarden en in het algemeen elke moeilijkheid met betrekking tot de uitvoering, interpretatie of geldigheid ervan, zijn onderworpen aan het Belgische recht en aan de exclusieve jurisdictie van de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Namen.

13.2 In geval van een geschil met mini-ardenne over online gekochte artikelen, kan de klant de site gebruiken die gewijd is aan online geschillenbeslechting in de EU. Deze website is gratis beschikbaar in alle EU-talen.

Retourbeleid

De maximale herroepingstermijn is 3 werkdagen vanaf ontvangst.

U kunt het pakket retourneren naar het volgende adres:

Mini-Planet SPRL
Ville-du-Bois 86B
6690 Vielsalm

Terugbetalingen worden geaccepteerd zolang het product ons in goede staat bereikt, zonder kreuken of scheuren.

Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de terugbetaling. VANAF EEN BESTELLING VAN 5 KAARTEN, waarbij het pakket aangetekend wordt verzonden, wordt automatisch een vast bedrag van € 15 in mindering gebracht op de terugbetaling, NAAST de basisverzendkosten.

De terugbetalingsmethode kan via PayPal of via bankoverschrijving zijn. Geef in de verzending aan op welke PayPal-rekening of bankrekening het product moet worden terugbetaald.

Je wordt binnen 14 werkdagen na ontvangst van het retourpakket terugbetaald.